CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA QUẢNG NAM; LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM” NĂM 2020

Thể lệ | Kế hoạch | Đạt giải các kỳ